คณะเทคโนโลยีการเกษตรออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ และอาจารย์ฝ่ายแนะแนว ที่อำนวยความสะดวกและต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณทีมงานแนะแนวของคณะฯทุกท่านที่ช่วยกันจนสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์