บรรยากาศการซ้อมเตรียมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยากาศการซ้อมเตรียมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559-2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร