รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่ 5ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่6 ประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่5 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่4 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่3 ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯครั้งที่1 ประจำเดือนมกราคม 2564