คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ วัดขุนพรมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม