คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เข้าศึกษาต่อรอบ Portfolio ประจำปี 2565 วันที่11 พฤศจิกายน 2564