คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมจัดบูธนิทรรศการการประชุมสัมมนาวิชาการการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน U2TSustainabilityForAll ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)